پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به شهری زیر گام‌های پاریس

پاریس را به زیبایی هایش می شناسند. از برج ایفل تا کناره های رود سِِِن، هر گوشه این شهر، کارت پستالی است که نگاهها را جذب می کند. اما زیر پای پاریسی ها هم، شهر دیگری وجود دارد که آن را یکی از پیچیده ترین شهرهای زیر زمینی نامیده اند. کریستین فریزر، خبرنگار بی بی سی، به اعماق این شهر رفته.