پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احکام سنگین برای برخی از متهمان ناآرامی‌‌های بریتانیا

چهار سال زندان برای نوشتن یک جمله در فیس بوک، شش ماه برای دزدیدن یک بطری آب، پنج ماه زندان برای مادری که یک جفت کفش دزیده است. بیش از ۱۲۰۰ نفر به اتهام دست داشتن در ناآرامیهای اخیر لندن در برابر قاضی ایستاده اند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از این حکمها دفاع کرده ولی طرفداران حقوق بشر و سیاستمدارانی از احزاب مختلف به تندی از این احکام انتقاد کرده اند.

نخست وزیر بریتانیا می گوید دستگاه قضایی به درستی روشن کرده که غارت و نا آرامی تحمل نمی شود. ولی مخالفان می گویند که این احکام بیش از حد لازم سنگین است، آنهم در کشوری که خود را متعهد به رعایت حقوق بشر می داند و در این مورد از دیگران انتقاد می کند. دستگاه قضایی بریتانیا چگونه باید با دستگیرشدگان بعد از ناآرامی های اخیر برخورد کند؟ گزارشی از رعنا رحیم پور.