پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جارچی‌های سحری در ماه رمضان در پاکستان

از خواب بلند شدن برای صرف سحری در ماه رمضان حال و هوای مخصوص خودش را دارد. دیگر این روزها ساعت شماطه دار به خوبی از عهده وظیفه بیدار کردن اهالی خانه برمی‌آید. اما در بعضی مناطق پاکستان، جارچی ها هنوز این وظیفه مهم را به عهده دارند.

هارون نجفی‌زاده از راولپندی گزارش می‌دهد