پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش‌های جهانی برای کمک به آوارگان در سومالی

کنیا درهای بخش دیگری از بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان را به روی پناهندگان سومالی باز کرده است. جنگ داخلی و خشکسالی، جان میلیونها نفر را در سومالی به خطر انداخته است. علاوه بر میلیونها دلار کمکهای جهانی، ۵۰ کشور اسلامی هم تعهد ۳۵۰ میلیون دلار کمک داده اند.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد