پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه سرکوب در سوریه و فشار جهانی بر اسد برای کناره‌گیری

رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان آن رسیده است که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، کناره گیری کند. بر اساس بیانیه آمریکا تحریم ها علیه سوریه افزایش پیدا می کند. به این ترتیب اموال دولتمردان سوری مسدود می شود. همچنین آمریکایی ها از هر گونه سرمایه گذاری جدید در سوریه و معامله مربوط به صنعت نفت با سوریه منع شده‌اند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد