ازدحام زندانهای انگلستان به دلیل محکومیت عوامل آشوب

فرد متهم به دست داشتن در آشوبهای انگلستان در دادگاه حاضر می شود حق نشر عکس Reuters
Image caption اما با ادامه روند محاکمه افراد متهم به دست داشتن در ناآرامی های انگلستان، فضاهای خالی زندانها رو به کاهش است

در حالی که دادگاههای انگلستان همچنان سرگرم رسیدگی به پرونده افراد متهم به دست داشتن در ناآرامی های این کشور هستند، مسئولان زندانهای انگلستان و ولز می گویند که جمعیت زندانها در طی هفته گذشته روزانه بیش از ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

به گفته این مسئولان آمار زندانیان در انگلستان و ولز در روز پنجشنبه به ۸۶۶۰۸ نفر رسیده ، یعنی در طی ۶ روز ۶۷۷ نفر افزایش پیدا کرده است.

انجمن روئسای زندانها هشدار داده که اگر جمعیت زندانها با همین نرخ افزایش پیدا کند، تمام زندانها پر خواهند شد و دیگر جایی خالی باقی نخواهد ماند.

هرچند این نهاد تاکید کرده که بحرانی فوری زندانها را تهدید نمی کند.

این در حالی است که آمار رسمی جمعیت زندانها هنوز منتشر نشده است.

تدابیر احتیاطی

معمولا جمعیت زندانها در ماه اوت به علت کمتر بودن محاکمه ها و صدور حکم زندان، کاهش می یابد و یا ثابت باقی می ماند.

اما امسال به علت ناآرامی ها در لندن، منچستر، بیرمنگام و دیگر شهرهای انگلستان آمار زندانیان رو به افزایش گذاشته است و بویژه در لندن، نیاز فزاینده ای به سلولهای خالی در زندانها وجود دارد.

در حال حاضر در زندانهای انگلستان و ولز ۱۲۰۰ جای خالی و در بازداشتگاه های موقت مهاجران غیرقانونی هم ۲۰۰ جای خالی وجود دارد.

اما با ادامه روند محاکمه افراد متهم به دست داشتن در ناآرامی های انگلستان، این فضاهای خالی رو به کاهش است.

هفته پیش وزارت دادگستری بریتانیا با انتشار آماری اعلام کرد که از زمان آغار ناآرامی در انگلستان جمعیت زندانها ۴۴۰ نفر افزایش پیدا کرده و به رقمی بی سابقه رسیده است.

اما مقامات این وزارتخانه تاکید کردند که "کمابیش اطمینان دارند" که فضای لازم را در زندانها مهیا خواهند کرد و افزودند که به هر حال تدابیری احتیاطی هم در نظر گرفته اند.

ازجمله این تدابیر افزودن تخت به سلول دو نفری است تا سه نفر بتوانند مشترکا در یک سلول زندانی شوند.

مطالب مرتبط