پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهرخ خان؛ ستاره پاکستانی‌تبار سینمای هند

۶۴ سال پیش هند از بریتانیا استقلال گرفت؛ اما با هزینه ای سنگین. پاکستان از هند جدا شد و بیش از دوازده میلیون نفر در دو سوی مرز جدید آواره شدند. تقسیم هند زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کرد. از جمله، شاهرخ خان، ستاره معروف سینمای هند که پدرش از پاکستان به هند رفت.

هارون نجفی‌زاده از پیشاور گزارش می‌دهد