پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشروی مخالفان به سوی طرابلس پایتخت لیبی

صدها مخالف مسلح دولت معمر قذافی از غرب مشغول پیشروی به سوی طرابلس، پایتخت لیبی هستند. گزارش شده مخالفان قصد دارند تا شب، به پایتخت برسند. پیش‌تر رهبر لیبی و پس از چند ساعت درگیری در طرابلس، در پیامی رادیویی گفته بود که طرفدارانش در این درگیریها پیروز شده‌اند و مخالفان را از شهر بیرون انداخته‌اند

علیرضا فولادی گزارش می‌دهد