پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی سیاسی معمر قذافی

مخالفان مسلح لیبی می گویند "ساعت صفر" برای معمر قذافی فرا رسیده، مردی که در سال ۱۹۶۹ قدرت را با کودتا قبضه کرد. او همواره در خاورمیانه، آفریقا و غرب یک شخصیتی جنجال آفرین بود. بسیاری از دولتها طی سالهای زیادی او را حامی تروریسم می دانستند. اما در تغییر جهتی ناگهانی، در سال ۲۰۰۳ از سلاحهای کشتار جمعی دست شست و مورد ستایش سیاستمداران غربی قرار گرفت.

محمد منظرپور گزارش می‌دهد