پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره خشونت های سوریه

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای خواستار تحقیق بین المللی درباره نقض حقوق بشر توسط دولت سوریه شده است. این قطعنامه حمایت همسایه های منطقه ای سوریه مثل عربستان سعودی و اردن راه هم به همراه داشت. نشست اضطراری این شورا پس از آن تشکیل می شود که دیروز هم عده ای در درگیری های حمص کشته شدند. آخرین ها در گزارشی از فرداد فرحزاد.