پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معمر قذافی کجاست؟

معمر قذافی زنده یا مرده یک و نیم میلیون دلار. هر کسی هم که او را تحویل دهد، عفو می‌شود. مخالفان می‌‎گویند برای صلح و ثبات در لیبی او باید دستگیر شود. اما آقای قذافی به کجا می تواند برود؟

سوالی که بهرنگ تاج‌دین به دنبال آن رفته.