پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیرات تفکیک جنسیتی کلاس‌های کودکان پیش‌دبستانی

از سال جدید تحصیلی دخترها و پسرهای پیش دبستانی در ایران باید جدا از هم بنشینند. دخترها در یک کلاس پسرها در کلاس دیگر. این قانون هرچند سال گذشته تصویب شده، اما بتازگی به پیش دبستانی‌ها ابلاغ شده است.

نگین شیرآقایی در گزارشی به بررسی تاثیرات اجرایی شدن این قانون پرداخته.