پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگیری‌های پراکنده بین مخالفان معمر قذافی و گروه‌هایی از وفادارن او در پایتخت لیبی

در طرابلس، پایتخت لیبی، زد و خوردهای پراکنده بین مخالفان معمر قذافی و گروه‌هایی از وفادارن او در چند نقطه شهر ادامه دارد. مخالفان دیشب تا دیروقت در میدان بزرگ شهر سرگرم پایکوبی بودند. آنها می گویند معمر قذافی را سرنگون کردند. و به حکومت ۴۲ ساله او پایان دادند. سرهنگ قذافی از مخفیگاهش در پیامی صوتی گفته به مبارزه اش تا پیروزی ادامه می دهد.

کسری ناجی گزارش می دهد.