پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قصد آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده لیبی

فرانسه و چند کشور دیگر قصد دارند با پیشنهاد قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارایی‌های مسدود شده لیبی را آزاد کنند. یک منبع نزدیک به وزارت خارجه فرانسه گفته، آزاد کردن دارایی‌های توقیف شده لیبی برای کمک به شورای انتقالی لیبی است که با کمبود منابع مالی روبروست. کارشناسان برآورد می‌کنند حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های حکومت معمر قذافی ضبط شده باشد.