پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه‌ترین تحولات در لیبی

شهرهای بزرگ در دست مخالفان ، تصاویرش و مجسمه هایش همه جا پایین کشیده شده ، جامعه بین الملل کار حکومتش را تمام شده خوانده ، خودش فراری است و برای سرش جایزه تعیین شده. اما مردی که ۴ دهه بر لیبی حکمرانی کرد می گوید وضعیت پایتخت عادی است و مبارزه ادامه دارد. امروز ابعاد تازه ای از سقوط طرابلس روشن شد. اینکه سقوط پایتخت اتفاقی نبوده و نتیجه برنامه ریزی چند هفته ای و همکاری مخالفان و ناتو بوده. عملیاتی که ظهور پری دریایی نام داشت. اشاره به لقب طرابلس در جهان عرب: عروس البحر.

کسری ناجی گزارش می‌دهد