پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنظیم پیش نویس قطعنامه‌ای جدید را برای تحریم دولت سوریه

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همراه با آمریکا پیش نویس قطعنامه‌ای جدید را برای تحریم دولت سوریه در سازمان ملل متحد تنظیم کرده‌اند. دیپلمات‌های فرانسوی می‌گویند این پیش نویس هم اکنون در دست اعضای شورای امنیت است. روسیه اما گفته اکنون زمان مناسبی برای تحریم بشار اسد نیست.

آخرین‌ها از فرداد فرحزاد.