پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش سازمان ملل متحد در آینده لیبی؟

قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و پس از آن حملات هوایی ناتو، نقش مهمی داشته در تعیین سرنوشت جنگ داخلی در لیبی. اما از این پس، سازمان ملل متحد چه باید بکند.

آیدین صالحی، بی بی سی، گزارش می دهد.