پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور آنجلینا جولی در محاکمه ای در دادگاه لاهه

آخرین جلسه محاکمه یکی از رهبران شورشیان کنگو در دادگاه بین المللی کیفری لاهه برگزار شد. توما لوبانگا، متهم است در جنگ های داخلی جمهوری دمکراتیک کنگو کودکان سرباز را به خط مقدم می فرستاده است. پرونده آقای لوبانگا اولین پرونده ای است که دادگاه بین المللی کیفری لاهه از زمان تاسیسش ، ۹ سال پیش، بدست گرفت.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد .