پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدارک شورشیان برای نبرد نهایی در زادگاه قذافی

با وجود بروز درگیری های شدید میان هواداران و مخالفان معمر قذافی در اطراف فرودگاه طرابلس، مرکز طرابلس پایتخت آرام است و اهالی می کوشند زندگی هرچه زودتر به حالت عادی برگردد. در همین حال، مخالفان با سلاحهای سنگین خود را برای حملۀ نهایی به شهر سرت، زادگاه معمر قذافی آماده می کنند.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد.