پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رضا شاه پهلوی

هفتاد سال پس از خلع رضا شاه پهلوی از سلطنت، مخالفان و موافقان او در این رای اتفاق نظر دارند که ایران کنونی هنوز متاثر است از میراثی که او بجا گذاشته. اما این میراث چیست؟

"حقیقتا اگر می دانستم که چنین وضعی پیش خواهد آمد، مرگ را بر زندگی ترجیح داده و اقلا خود را از تحمل بار افکار جانخراش خلاص می کردم" این بخشی از یکی از آخرین نامه های رضا شاه پهلوی از تبعید در آفریقای جنوبی به پسرش محمدرضا است. پسری که از قضا به همان سرنوشت دچار شد. در زمان نوشتن آخرین نامه ها، به رضا پهلوی که از سلطنت خلع شده بود خبر می رسید که نه تنها مملکت بلکه خانواده وی نیز دچار تلاطم است. خبر می رسید که فرزند ارشدش محمد رضا شاه در حال جدا شدن از فوزیه است. دختر ارشدش شمس از داماد مورد علاقه اش، فریدون جم، جدایی گزیده است و دختر دیگرش، اشرف، از شوهر جدا شده است. شاید از همه این ها بدتر اینکه برای کسی که تا چندی پیش صاحب مملکت بود به دلیل وقفه در رسیدن پول، تامین مخارج خانوار و خدمه یی که با خود داشت به راحتی میسر نبود. چنین حالی است که او را وامی دارد بگوید ای کاش خود را خلاص می کردم. این سرنوشت تا چه حد حاصل سیاست های خود رضا شاه پهلوی بود؟ آیا سزاوار بود که دور از وطن و دور از فرزندانش بمیرد؟ وطنی که تحت فرمان او گام های بلندی به سوی ترقی برداشته بود؟ ولی آیا کم بودند آزادیخواهانی که به دستور رضا شاه به سرنوشت مشابهی دچار شدند، در تبعید جان سپردند یا در زندان قصر از میان برداشته شدند؟ کم بودند ملاکینی که توسط او خانه خراب شدند؟ مجموعه اقدامات رضا شاه چه میراثی از او بجا گذاشت؟ جایگاه رضا شاه پهلوی در تاریخ معاصر ایران چیست؟

در پنل اول حسین کمالی استاد تاریخ در دانشگاه کلمبیا و همن سیدی تحلیل گر سیاسی به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، کیانوش بوستانی و حمید رضا ظریفی نیا پاسخ می دهند.