پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش شورای انتقالی لیبی برای برقراری امنیت در طرابلس

با تصرف طرابلس، هر روز برگی تازه از خشونتهای اخیر در لیبی فاش می شود. امروز خبرنگاران می گویند اجساد سوخته حدود پنجاه زندانی را در یک پادگان نظامی تحت امر یکی از پسران رهبر لیبی را در یکی از مناطق طرابلس یافته اند. در حالی که عملیات شکار آقای قذافی ادامه دارد، مخالفان برای برقراری نظم و تامین نیازهای اولیه مانند آب و غذا در تنگنا قرار گرفته اند. شورای انتقالی لیبی گفته تدابیری برای مشکلات بی آبی و بی برقی پایتخت به اجرا گذاشته، اما از مردم خواسته منتظر معجزه نباشند.

علیرضا فولادی گزارش می‌دهد