پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش فشارهای جهانی بر دولت سوریه

شش ماه پس از شروع ناآرامی ها در سوریه، به نظر می رسد، تغییری عمده در برخورد همسایگان و جامعه جهانی در باره حوادث این کشور، روی داده است. از حضور یک مقام عالیرتبه روسیه در دمشق و صحبتهای بی پرده عبدلله گل رئیس جمهوری ترکیه درباره همسایه جنوبی که بگذریم به صحبتهای بی سابقه مقامات ایران درباره تحولات سوریه می رسیم. برای اولین بار مقامات ایران از سوریه خواسته اند به خواسته های معترضان احترام بگذارند. این چرخش از کجا ناشی می شود و آیا، این فشارها باعث خواهد شد که تغییراتی عمده در سوریه حاصل شود؟ آیا جامعه جهانی حالا که کم کم کار قذافی در لیبی یک سره می شود، درسهایی آموخته که در باره سوریه به کار می برد؟ آیدین صالحی گزارش می‌دهد