'اتلاف ۳۰ میلیارد پول آمریکا در عراق و افغانستان'

کامیون مقاطعه کاری برای ناتو در غزنی افغانستان حق نشر عکس n
Image caption آمریکا در افغانستان میلیاردها دلار از طریق پیمانکاران خرج کرده است

به گفته یک کمیسیون مرکب از دموکرات ها و جمهوری خواهان، دولت آمریکا ۳۰ میلیارد دلار پول پیمانکاری را طی یک دهه اخیر در افغانستان و عراق هدر داده است.

این کمیسیون برای تحقیق درباره پیمانکاری در دوران جنگ، اتکای بیش از حد بر مقاطعه کاران، برنامه ریزی ضعیف و کلاهبرداری را دلیل این اتلاف دانست.

این کمیسیون می نویسد شواهدی از حسابرسی ضعیف و رقابت کم برای اعطای قرارداد به پیمانکاران دارد.

نویسندگان در مقاله ای در واشنگتن پست اخطار دادند که سرمایه گذاری در این دو کشور حتی پس از پایان دخالت آمریکا در آنها می تواند ادامه یابد.

یکی از نمونه های ذکر شده یک زندان ۴۰ میلیون دلاری برای عراق بود که این کشور آن را نمی خواست و هرگز کامل نشد.

پروژه های تامین شده توسط آمریکا در آن دو کشور همچنین به خاطر آنکه دولت های میزبان قادر یا متمایل به حفظ و ادامه آنها نیستند با خطر اتلاف روبروست.

در یک مورد ۳۰۰ میلیون دلار در یک نیروگاه پیشرفته در کابل که دولت افغانستان قادر به اداره آن نیست خرج شد و برنامه ای به ارزش ۱۱.۴ میلیارد دلار ایجاد تاسیسات برای نیروهای امنیت ملی افغانستان نیز احتمالا غیرقابل دوام خواهد بود.

گزارش این کمیسیون قرار است روز چهارشنبه منتشر شود اما نویسندگان آن، که شامل مقام های سابق دولت و قانونگذاران سابق می شود، طی مقاله ای در ستون آزاد واشنگتن پست، دولت و پیمانکاران را به خاطر این اتلاف مقصر شناخته اند.

در این مقاله پیشنهاد شده است که در اعطای پروژه ها به پیمانکاران فرآیند سخت تری طی شود و پروژه های غیرقابل دوام اصلاح یا لغو شود.

براساس این گزارش، این اتلاف نه فقط بی خدمتی به مالیات دهندگان است، بلکه مشوق فساد در کشورهای میزبان است و منزلت و نفوذ آمریکا را تضعیف می کند.

مطالب مرتبط