پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زن ها در پاکستان به دنبال زیبایی بیشتر

ضرب المثلی به زبان اردو است که می گوید خدا وقتی به کسی زیبایی بدهد، بخت بلند هم می دهد. زن‌ها در پاکستان شاید به این دلیل، بیشتر دنبال زیبایی هستند؛ عطشی که حتی در سخت‌ترین روزهای پاکستان هم فروکش نکرده. هارون نجفی‌زاده از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.