پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه جشن و پایکوبی در لیبی

این روزها جشن و پایکوبی شبانه در طرابلس پایتخت لیبی جزء برنامه های عادی شهروندان این شهر شده و آنطور که خبرنگارمان مهرداد فرهمند گزارش می دهد، گرسنگی و تشنگی هم ذره ای از این شادی نکاسته است.