پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور نمایندگان ۶۰ کشور در نشست پاریس درباره آینده لیبی

رهبران شورای انتقالی لیبی، برای شرکت در نشستی بین المللی درباره آینده این کشور، در پاریس گردهم آمده اند. نمایندگان ۶۰ کشور دنیا، در این کنفرانس شرکت دارند. در همین حال، اتحادیه اروپا می گوید تحریم بیست و هشت شرکت لیبیایی را لغو کرده است.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد