پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۳ میلیون نفر در سومالی در معرض مرگ از گرسنگی

قحطی در شاخ آفریقا، هنوز جان میلیون ها نفر را تهدید می کند. کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد، گفته اگر کمک های بیشتری نرسد، بیش از ۳ میلیون نفر در سومالی از گرسنگی خواهند مرد.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد