پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن و پایکوبی‌های شبانه در طرابلس

این روزها جشن و پایکوبی شبانه در طرابلس پایتخت لیبی جزو برنامه های عادی شهروندان این شهر شده و گرسنگی و تشنگی هم ذره ای از این شادی نکاسته است.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.