پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده های شورای انتقالی لیبی برای آینده

اعضای شورای انتقالی لیبی می گویند امنیت برقرار است و تنها مسئله دستگیری یا کشتن معمر قذافی است. پیش از این، ۶۰ کشور جهان، در کنفرانسی در پاریس، درباره نحوه بازسازی لیبی توافق کردند.شورای انتقالی هم متعهد شد دنبال برقراری ثبات و امنیت باشد.

علیرضا فولادی، بی بی سی، گزارش می دهد.