پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تردید هالیوود در مورد شکسپیر

فیلم های هالیوود که روایت شان از تاریخ با آنچه شنیده ایم فرق می کند کم نیستند. فیلم 'بی نام' یکی از آنهاست. داستان این فیلم درباره 'شکسپیر' شاعر و نمایشنامه نویس معروف انگلیسی است. او در این فیلم نه به عنوان خالق آثار منتسب به او، بلکه به عنوان فردی نمایش داده شده که آثارش کار خودش نیست.

دیوید سیلیتو، بی بی سی، گزارش می دهد.