پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم برافراشتن بلندترین میله پرچم جهان در تاجیکستان

تاجیکستان در مسابقه داشتن بلندترین میله پرچم در جهان آذربایجان را پشت سر گذاشت. در پایتخت تاجیکستان یک میله ۱۶۵ متری برای پرچم این کشور ساخته شده، که سه متر از طرح مشابه اش در آذربایجان بلندتر است. مجری هر دو پروژه یک شرکت آمریکایی است که هزینه ساخت این میله پرچم را اعلام نکرده است.

سهراب ضیا از مراسم برافراشتن این پرچم در دوشنبه گزارش می دهد