مسمومیت کارمندان کانادایی با شیرینی آلوده به حشیش

حق نشر عکس other

سه کارمند شهرداری ویکتوریا در ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا پس از مصرف شیرینی شکلاتی آلوده به حشیش روانه بیمارستان شدند.

پس از این که این سه نفر به علت احساس گیجی راهی بیمارستان شدند، پلیس تحقیقاتی را به گمان بروز آلودگی غذایی شروع کرد که متوجه شد علت مشکلات پیش آمده مصرف شیرینی خانگی بوده که یکی از همکارهای زن آنها به محل کار آورده است.

این زن به پلیس گفت شیرینی ها را در فریزر خانه پیدا کرده و به محل کار آورده است.

پسر این زن بعدا به پلیس گفت که شیرینی های آغشته به حشیش را او درست کرده ولی فراموش کرده است آنها را از فریزر در آورد.

به گزارش رسانه های کانادا، پلیس علیه هیچ کس در این ماجرا پرونده تشکیل نداده است چرا که این اتفاق عمدی نبوده است.

اما پسر شیرینی پز قرار است به عنوان جریمه کار خود چند ساعت به خدمات اجتماعی بپردازد.

سه کارمند مسموم شده هم پس از چند ساعت از بیمارستان مرخص شدند.