پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روابط نزدیک سیا و ام آی۶ با سرویس اطلاعات حکومت قذافی

اسنادی که از سرویس اطلاعات خارجی معمر قذافی به دست آمده نشان می دهد که در دوره موسوم به جنگ با تروریسم، دستگاههای اطلاعاتی غرب با همتایان لیبیایی خود روابط بسیار نزدیکی داشته اند. این اسناد حکایت از آن دارد که سی آی ای، سالها پیش چند مظنون به پیکارجویی را به مقامهای حکومت وقت لیبی تحویل داد و ام آی ۶ بریتانیا هم ظاهراً مشخصات بعضی از معارضان را در اختیار آنها گذاشت.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد