پنج صلحبان در هائیتی به تعرض جنسی متهم شدند

پنج صلحبان اروگوئه ای سازمان ملل متحد که به تعرض جنسی به یک پسر نوجوان در هائیتی متهم شده اند، به کشور خود بازگردانده شدند.

این صلحبانان متهم هستند در یکی از پایگاه های سازمان ملل متحد به یک پسر تعرض کرده اند.

از سوی دیگر، اروگوئه فرمانده یگان دریایی خود در هائیتی را به همین علت از سمت خود برکنار کرده است.

سازمان ملل متحد و دولت هائیتی پس از انتشار یک فیلم ویدیویی در اینترنت که صلحبانان را در حال تعرض نشان می داد، تحقیقاتی را به طور جداگانه شروع کرده اند.