پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهلت یک هفته‌ای به نیروهای وفادار به قذافی برای تسلیم

مصطفی عبدالجلیل، رهبر شورای ملی انتقالی لیبی، یک هفته دیگر به نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهر بنی ولید مهلت داده تا تسلیم شوند. نیروهای بیشتری از مخالفان آقای قذافی به حومه این شهر در صد کیلومتری جنوب طرابلس رسیده اند؛ شهری که یکی از آخرین مراکز مقاومت وفاداران به رهبر فراری لیبی است.

کسری ناجی گزارش می دهد