پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف مواد شیمیایی نظامی در انبارهای تسلیحاتی لیبی

با پیشروی مخالفان مسلح لیبی در مناطق دورافتاده تر و پاکسازی مناطق بیشتری از خاک این کشور از هواداران معمر قذافی، هر روز رازهای تازه ای از دوران حکمرانی آقای قذافی پیدامی شود. مهرداد فرهمند، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در لیبی، نخستین خبرنگاری بوده که به انباری نظامی در منطقه ای دورافتاده از لیبی راه یافته است. به نظر می رسد این انبار بخشی از برنامه معمر قذافی برای دستیابی به سلاحهای شیمیایی باشد.