حکومت های غربی به 'مخفی‌کاری' در زمینه نقض حقوق بشر متهم شدند

برادلی مانینگ حق نشر عکس AP
Image caption برادلی مانینگ یکی از سربازان ارتش آمریکا بود که به اتهام دادن اطلاعات سری به سایت ویکی لیکس در بازداشت به سر می برد

شورای اروپا (The Council of Europe)، مهمترین سازمان ناظر بر حقوق بشر در اروپا، دولت های غربی را متهم کرده است که سازمان های اطلاعاتی خود را از پاسخگویی در قبال موارد جدی نقض حقوق بشر مصون نگاه می دارند.

این شورا می گوید دولت های غربی به بهانه حفاظت از اطلاعات محرمانه خود، مانع از طرح سئوال از سازمان های اطلاعاتی در مورد تخلفات حقوق بشری می شوند.

دیک مارتی، گزارشگر ویژه شورای اروپا می گوید که این دولت ها مانع از آن می شوند که نهادهای قضایی و پارلمانی به اطلاعات لازم در مورد احتمال نقض حقوق بشر توسط ماموران سازمان های اطلاعاتی غربی دست پیدا کنند.

گزارشگر ویژه شورا می گوید که موارد مورد اشاره از نقض حقوق بشر، در جریان انجام عملیات ضد تروریستی توسط سازمان های اطلاعاتی غربی صورت گرفته است.

در گزارش آقای مارتی همچنین از افراد و گروههایی که موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ها و حکومت های غربی را فاش می کنند تمجید شده است.

در این گزارش از جمله به برادلی مانینگ، یکی از سربازان ارتش آمریکا اشاره شده است که به اتهام دادن اطلاعات محرمانه به سایت جنجالی ویکی لیکس اکنون در بازداشت به سر می برد و قرار است به زودی در دادگاه به اتهام او رسیدگی شود.

چهار سال پیش دیک مارتی، گزارشگر ویژه شورای اروپا در گزارش دیگری در مورد شیوه ربودن مظنونان به تروریسم توسط سی آی ای (سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا)، از انتقال مخفیانه این افراد برای بازجویی به بعضی از کشورهای دوست آمریکا در اروپا و دیگر نقاط جهان یاد کرده بود.

در واقع گزارش جدید آقای مارتی مکمل گزارش قبلی محسوب می شود که به گفته او در جریان تهیه آن، پس از درخواست اطلاعات از دولت های غربی، با سکوت آنها مواجه شده است.

در گزارش اخیر در چند مورد به نمونه هایی اشاره شده است که در آن دولت های غربی با توسل به موضوع حفاظت از اطلاعات سری خود، مانع از طرح سئوال در مورد نحوه برخورد ماموران اطلاعاتی با مظنونان به انجام اعمال تروریستی شده اند.

البته در بیشتر این موارد به افرادی در دولت آمریکا اشاره شده است که مانع از طرح سئوال از سازمان های اطلاعاتی شده اند، اما در عین حال در این گزارش نام برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، ایتالیا و لهستان هم به چشم می خورد.

آقای مارتی در گزارش خود عنوان کرده است که حمایت از ماموران اطلاعاتی که مرتکب موارد جدی از نقض حقوق بشر شده اند به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا به گفته او پیش از این صدور مجوز آدم ربایی، شکنجه و قتل افراد تنها در فیلم ها و یا کشورهای دیکتاتوری وجود داشت.

مطالب مرتبط