پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قربانیان مسلمان حملات یازده سپتامبر

آمریکایی‌ها ده سال است که روایت قربانیان حملات یازده سپتامبر را از خانواده‌ها و نزدیکانشان می‌شنوند. اما آنچه کمتر بازتاب یافته، قربانیان مسلمان این حوادث است.

بهمن کلباسی از دست و پنجه کردن یک آمریکایی مسلمان با مرگ و تلاشش برای کاهش تنفر گزارش می‌دهد.