پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات مالی اداره پست آمریکا

اداره پست آمریکا به خاطر مشکلات مالی ممکن است نتواند از پس پرداخت تعهدات مالی خود برآید. به گفته رئیس اداره خدمات پستی آمریکا، در صورت عدم اقدام جدی کنگره، این اداره ممکن است تا زمستان امسال تعطیل شود.

این در حالی است که پیش بینی می‌شود پست آمریکا تا پایان امسال ده میلیارد دلار ضرر دهد.

خشایار مهیم از واشنگتن گزارش می دهد.