محکومیت وزارت دفاع بریتانیا توسط هیات تحقیق ویژه

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بر اساس نتیجه تحقیقات یک ساله یک هیات تحقیق ویژه، وزارت دفاع بریتانیا برای استفاده از شیوه های ممنوع در بازجویی از بازداشتیان در عراق محکوم شده است.

این هیات تحقیق در خصوص نحوه مرگ بهاء موسی در بصره در سال ۲۰۰۳ در حالی که در بازداشت نظامیان بریتانیایی بود گفته است او در اثر اعمال خشونت بیش از اندازه و نقض ضوابط توسط سربازان بریتانیایی جان خود را از دست داد.

بهاء موسی هنگام مرگ در بازداشت ۹۳ جراحت بر قسمتهای مختلف بدن خود داشته است.

وزارت دفاع بریتانیا گفته است که توصیه های هیات تحقیق را در نظر خواهد گرفت.

حق نشر عکس PA
Image caption بهاء موسی که کارمند یک هتل در بصره بود و دو فرزند خردسال داشت، دو روز پس از بازداشت شدن بر اثر شدت جراحات وارده در گذشت

سر ویلیام گیج، رییس هیات تحقیق، گفته است که "تعداد زیادی" از سربازان بریتانیایی به بهاء موسی و نه بازداشتی دیگر حمله کردند و افسران آنها هم از این ضرب و جرح ها خبر داشته اند.

او از دیگر سربازانی که "شهامت اخلاقی" لازم را برای گزارش کردن این سو رفتار با افراد بازداشت شده را نداشته اند نیز انتقاد کرده است.

بهاء موسی که کارمند یک هتل در بصره بوده، دو روز پس از بازداشت شدن در اثر شدت جراحات وارد شده در گذشت. او دو فرزند خردسال داشته است.

سر ویلیام گیج در گزارش نهایی ۱۴۰۰ صفحه ای هیات تحقیق گفته است که حادثه مرگ بهاء موسی در بازداشت بر اثر خشونت سربازان هرگز نباید اتفاق می افتاد.

یک سرباز بریتانیایی پس از محاکمه نظامی در سال ۲۰۰۷ و اقرار به رفتار غیر انسانی، به یک سال حبس و اخراج از ارتش محکوم شد.

لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، در واکنش به انتشار گزارش هیات تحقیق گفته است که این گزارش متین و منصفانه است و آنچه برای بهاء موسی و دیگر بازداشتیان در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد شرم آور بوده است و وزارت دفاع و ارتش بریتانیا هر دو از خانواده آقای موسی رسما عذرخواهی کرده اند و غرامت نیز پرداخت شده است.