پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاکید قذافی بر حضور در داخل لیبی و ادامه مقاومت

معمر قذافی رهبر فراری لیبی در یک پیام صوتی تازه، مُصرانه مي‌گويد کشور را ترک نکرده است. این پیام صوتی در پی خبرهایی منتشر شد که در آنها گفته شده بود کاروانی از هواداران معمر قذافی از کشور همسایه - نیجر - وارد لیبی شده اند تا او را با خود ببرند. آقای قذافی در این پیام که از تلویزیون الرای سوریه پخش شد، گفته هوادارانش به مقاومت ادامه خواهند داد.

مهین شفائی گزارش می دهد