پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکم بین المللی بازداشت قذافی صادر شد

یکی از فرماندهان ارشد نظامی معمر قذافی به نیجر گریخته است. در همین حال پلیس بین‌الملل امروز حکم بازداشت معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام را صادر کرد.نیروهای وفادار به معمر قذافی همچنان در شهرهای سرت و بنی ولید مقاومت می کنند و به مهلت مخالفان برای تسلیم شدن اعتنایی نکرده‌اند.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.