پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدید تروریستی در آمریکا در سالگرد ۱۱ سپتامبر

دو روز به دهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر باقی مانده و این روزها مقام های آمریکا از تهدید جدی امنیتی در نیویورک می گویند.تهدیدی که به گفته رسانه های آمریکایی می تواند شامل بمب گذاری در مناطق کلیدی شهر باشد. در همین حال شهردار نیویورک گفته که وجود تهدید قطعی نیست اما آن را جدی گرفته اند.

آیدین صالحی، بی بی سی، گزارش می دهد.