پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالگرد یازده سپتامبر و هشدار درباره حملات جدید تروریستی

فردا مراسم دهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر در نیویورک، واشنگتن و محل سقوط هواپیمای چهارم، در ایالت پنسیلونیای آمریکا، برگزار می شود. مقام های آمریکا گفته اند ممکن است حمله های جدیدی در روز یازدهم سپتامبر رخ بدهد.

بهمن کلباسی از نیویورک و مراسم یادبودی که با سبکی متفاوت برگزار می شود گزارش می دهد.