پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با نماینده ویژه آمریکا در امور اجتماعات مسلمانان

حملات یازدهم سپتامبر، تقابل غرب و اسلام را برجسته تر کرد. مقام های آمریکا می گویند جنگ در افغانستان و عراق، جنگ علیه اسلامگرایان تندرو بوده و نه علیه اسلام. اما هنوز عده ای درباره انگیزه های واقعی این جنگ تردید دارند.

مهرنوش پورضیایی، خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن، با فرح پاندیت، نماینده ویژه آمریکا در امور اجتماعات مسلمانان، گفت‌وگو کرده، و نخست از او درباره تفاوت وضع زندگی مسلمانان در آمریکا و اروپا پرسیده است.