پلیس آریزونا: شبکه فحشا در "معبد الهه" متلاشی شد

عکس از ای بی سی حق نشر عکس abc
Image caption تاکنون بیش از ۱۸ نفر در ارتباط با معبد الهه دستگیر شده اند

دادستانان در ایالت آریزونا بیش از سی نفر را به اتهام ارتباط با "معبد الهه" بازداشت کرده اند. به گفته دادستانی در این معبد، تحت لوای ارائه خدمات روحانی، در ازای پول، خدمات جنسی به مراجعان ارائه می شده است.

بعد از یک تحقیقات شش ماهه، پلیس آریزونا می گوید یک تشکیلات قوادی و فحشا را که تحت لوای یک معبد التیام روحانی فعالیت می کرده، متلاشی کرده است.

استیو مارتوس، سخنگوی پلیس شهر فینیکس در یک مصاحبه رسانه ای در باره این معبد گفت: "به جای واژه مشتری، مراجعان را سالک می خواندند، به جای عمل جنسی، از واژه اتحاد مقدس استفاده می کردند. زنها به جای فاحشه، الهه خوانده می شدند و به جای فاحشه خانه، این مکان را معبد می نامیدند."

حق نشر عکس abc
Image caption بنیانگذار معبد الهه وجود فحشا در این محل را رد کرده است

تریسی اِلیس، بنیانگزار "معبد الهه" از جمله بازداشت شدگان است. خانم اِلیس پیشتر اتهام وجود فحشا در این معبد را تکذیب کرده بود.

بعضی از مرتبطین با این معبد نیز به دفاع از آن پرداخته اند. به گفته آنها پول پرداخت شده به معبد، اعانه بوده است.

اما در یک مصاحبه رسانه ای، بیل مونتگومری، دادستان محلی، برداشت دیگری از این اعانات ارائه کرد: "من اهمیتی نمی دهم شما آن را چی توصیف می کنید، شما می توانید این پول را اعانه توصیف کنید یا دستمزد، می توانید عمل خود را التیام روحانی یا یوگای جنسی توصیف کنید، در هر صورت پذیرش پول در مقابل سکس اقدامی غیر قانونی است."

تاکنون بیش از ۱۸ نفر به ارتکاب جرائمی مرتبط با این خانه تن فروشی ادعایی تفهیم اتهام شده اند و جستجوی پلیس برای دستگیری حداقل ۲۰ مظنون دیگر ادامه دارد.