پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجرای آمریکایی های بازداشت شده در ایران

دو آمریکایی که دو سال پیش در مرز ایران و کردستان عراق دستگیر شدند، قرار است به زودی آزاد شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته آنها دو روز دیگر آزاد می شوند. این دو آمریکایی، ماه گذشته به جرم ورود غیر قانونی به خاک ایران و جاسوسی، به ۸ سال زندان محکوم شدند. آنها این اتهام ها را رد کرده اند. نگین شیرآقایی نگاهی انداخته به این پرونده از روز اول. در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده می شود.