پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منطقه سونامی زده ژاپن، شش ماه بعد

شش ماه پس از زلزله و سونامی مرگبار در شمال شرق ژاپن، هنوز از سرنوشت پنج هزار نفر خبری نیست. مقام های ژاپن می گویند حدود شانزده هزار نفر کشته شده اند و بسیاری خانه هاشان را ترک کرده اند. دیمین گرامتیکاس، خبرنگار بی بی سی دوباره به ریکوزنتاکاتاRikuzen-takata، از مناطق سونامی زده ژاپن، رفته و از حال و روز نجات یافته ها گزارش می دهد.