پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه زیبارویان جهان در برزیل

شصتمین مراسم انتخاب دختر شایسته جهان در برزیل برگزار شد. ۸۹ دختر به نمایندگی از کشورهایشان در این مسابقه شرکت کرده بودند که از بینشان پنج نفر به مرحله نهایی رسیدند. نتیجه مسابقه دختر شایسته جهان را در گزارش باران حقیقت ببینید.