پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان

گفت و گو با پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان در باره حمله های یازده سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی.